Propozice

 

1. TERNÍN KONÁNÍ PODNIKU

Podnik se koná ve dnech 1. až 3. 7. 2016


2. POŘADATEL PODNIK

Autoklub Rallye Vltava v AČR
U Pily 944
273 51 Unhošť
www.rallye-vltava.cz

3. POŘADATELSKÝ SBOR

Ředitel – Karel Řepa
Tajemník – Jan Šindler
Sportovní komisař – Mgr. Otakar Večerka
Styk se státní správou – Mgr. Jana Večerková
Technický odbor – Rudolf Vácha
Dopravní odbor – Zdeněk Krejča
Vedoucí časových kontrol – Roman Brázda
Hlavní časoměřič – Jiří Navrátil
PR – Bc. Miroslav Sanytrák, MBA
Ubytování a stravování – Mgr. Michaela Provazníková
Film – Václav Hron

4. JURISDIKCE PODNIKU

Ideální stopou Rallye Vltava 2016 (ISRV) je volný mezinárodní podnik kulturně-sportovní povahy, který je soutěžní jízdou po trase původních ročníků Rallye Vltava z let 1960 až 1974. Tato soutěžní jízda neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, pouze časové kontroly, průjezdní kontroly, úseky konstantních průměrných rychlostí, úseky stupňovaných rychlostí a několik zvláštních jízdních zkoušek na místech mimo běžný silniční provoz. Jízda si zejména klade za cíl důsledné dodržování všech pravidel silničního provozu, aby zdůraznila skutečnost, že při žádném z původních ročníků Rallye Vltava tragicky nezahynul ani na následky zranění nezemřel žádný z účastníků či diváků. Pro potřebu těchto propozic je dále použito jen zkráceného označení ISRV. 

5. SKLADBA JÍZDY ISRV

Celá soutěžní jízda ISRV sestává z vlastní trati, časových kontrol, průjezdních kontrol, tajných průjezdních kontrol, úseků stejné průměrné rychlosti, úseků stupňované rychlosti a ze zvláštních jízdních zkoušek, dle dobové terminologie zkoušek akcelerace, brzdění a ovladatelnosti (zkráceně ZABO).

Na celé trase pořadatelé zároveň zřídí několik vlastních tajných kontrol na dodržování dopravních předpisů a za jejich případné nedodržení přidělí trestné body. Tyto kontroly nebudou provozovány v součinnosti s Policií České republiky, která o svých oficiálních kontrolách pořadatele samozřejmě neinformuje.

6. Časové kontroly – ČK

Jsou řádně vyznačeny v itineráři a na trati způsobem běžným při automobilových soutěžích – tabulemi ČK. Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle ISRV.

7.Průjezdní kontroly – PK

Jsou řádně vyznačeny v itineráři a na trati způsobem běžným při automobilových soutěžích – tabulemi PK. Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle ISRV.


8. Tajné průjezdní kontroly – ANONYM

Nejsou vyznačeny v itineráři, pouze na trati způsobem běžným při automobilových soutěžích – tabulemi PK, s doplňkovým nápisemANONYM. Jejich umístění a počet pořadatel z pochopitelných důvodů předem neoznámí. Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle ISRV.

9. Úseky stejných průměrných rychlostí – KONSTANTA

Jsou vyznačeny v itineráři a na trati tabulemi, s doplňkovým nápisem KONSTANTA. Konají se v běžném silničním provozu, mají odlišná převýšení, rozličnou přírodní členitost a většinou i nestejnou hustotu dopravy. Tyto úseky mají různé délky.

Pro všechny tyto úseky platí stejná (konstantní) průměrná rychlost, kterou si každá posádka stanoví sama, při projetí prvního úseku. Nejlépe hodnocena bude posádka dosahující nejvyšší průměrné rychlosti, ale zároveň dodržené na všech těchto úsecích. Při nedodržení průměrné rychlosti bude posádka penalizována.   

 

10.Úseky stupňovaných rychlostí – GRADACE

Jsou vyznačeny v itineráři a na trati tabulemi, s doplňkovým nápisem GRADACE. Konají se v běžném silničním provozu, mají odlišná převýšení, rozličnou přírodní členitost a většinou i nestejnou hustotu dopravy. Tyto úseky mají stejné délky.

Pro každý takový úsek platí nová stupňovaná (gradující) rychlost, přičemž platí následující. Výchozí čas si každá posádka stanoví sama v I. úseku, když svou dobrovolně zvolenou rychlostí jízdy mezi startem a cílem dosáhne určitého času. Ve II. úseku se čas předepsaný pro jeho zdolání zkrátí o 1 minutu oproti času dosaženému v úseku prvním. Ve III. úseku se čas zkrátí o 1 minutu oproti času v úseku druhém. Ve IV. úseku se čas zkrátí o 1 minutu oproti času v úseku třetím. Nejlépe hodnocena bude posádka dosahující nejkratších časů, ale zároveň stupňovaných dle tohoto ustanovení, s přesností na 1 minutu. Při nedodržení bude posádka penalizována.   

11.Zvláštní jízdní zkoušky – ZABO

Dle dobové terminologie se jedná o zkoušky akcelerace, brzdění a ovladatelnosti vozidla (zkráceně ZABO).

Jsou situovány v prostorech mimo běžný silniční provoz, obsahují zkoušku akcelerace, brzdění a další prvky prokazující schopnosti vozidla a posádky. Pro určení klasifikace je rozhodující dosažení co nejnižšího času, přičemž plánky těchto úseků jsou součástí itineráře. Oba členové posádky z důvodu prevence musejí mít řádně nasazeny a upevněny přilby, úředně schválené alespoň pro běžný silniční provoz. Budou též připoutány bezpečnostními pásy, pokud je jimi automobil vybaven.

12. Trať ISRV 2016

S přihlédnutím k délkám původních tratí, jejich volbám a mimořádnému významu Rallye Vltava, ani soutěžní jízda ISRV nemůže jednou nebo dvakrát obkroužit jedno jediné město, jak je obvyklé při mnoha jiných akcích lokálního významu. Proto kompletní trať ISRV 2016 celkem měří 1 047 km a je rozdělena na 4 etapy.  Aby však k účasti dostali příležitost i posádky, které z různých důvodů nemohou nebo nechtějí absolvovat celou jízdu ISRV, dle své volby se mohou přihlásit jen do jedné z etap:    

I. ETAPA – Z HOR NA SOUTOK VLTAVA / LABE

Vede ve směru: Liberec – Ještěd – Hrubá Skála – Mělník (soutok Vltava / Labe) – Kralupy nad Vltavou – Praha. Obsahuje: trať dlouhou 277 km, 4 ZABO, 2 úseky stejných průměrných rychlostí, 1 úsek stupňované rychlostí, 10 časových kontrol, 3 průjezdní kontroly

II. ETAPA – PŘEHRADY A MOSTY VLTAVY

Vede ve směru: Praha – Slapy – Písek – Hluboká nad Vltavou. Obsahuje: trať dlouhou 220 km, 1 ZABO, 1 úsek stejné průměrné rychlosti, 1 úsek stupňované rychlostí, 8 časových kontrol, 2 průjezdní kontroly

III. ETAPA – 1000 RYBNÍKŮ

Vede ve směru: Hluboká nad Vltavou – Třeboň – Hlincová Hora – České Budějovice – Hluboká nad Vltavou.Obsahuje: trať dlouhou 132 km, 1 ZABO, 1 úsek stupňované rychlostí, 5 časových kontrol, 2 průjezdní kontroly

IV. ETAPA – PRAMENY VLTAVY A KARLOVÝCH VARŮ

Vede ve směru: Hluboká nad Vltavou – Prachatice – Kvilda – Klatovy – Přimda – Planá – Karlovy Vary. Obsahuje: trať dlouhou 430 km, 1 úsek stejné průměrné rychlosti, 2 úseky stupňované rychlostí, 10 časových kontrol, 2 průjezdní kontroly 

14. ÚČAST POSÁDEK

Posádka

Přestože současný podnik v žádném případě nelze srovnávat s bývalými soutěžemi, Ideální stopou Rallye Vltava se mohou vydat jen posádky sportovně zdatné, řidičsky vyspělé, navigačně bystré a strojově dobře vybavené. Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu ISRV za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Spolujezdec nesmí být mladší 18 let. V případě, že tohoto věku nedosahuje, musí být u přejímky přítomen alespoň jeden z jeho rodičů (zákonných zástupců), který předloží písemný souhlas obou rodičů, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci se účastní soutěžní jízdy ISRV 2016 na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena.

Jednotlivé posádky pánské nebo smíšené

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné pánské nebo smíšené posádky (muž a žena). Žádný (á) z členů (z členek) posádky nesmí být v průběhu ISRV vystřídán (a) jinou osobou, která není do příslušného automobilu přihlášena. Jednotlivé posádky se mohou sloučit do týmů sestávajících ze tří automobilů a přihlásit se do některého z týmů uvedených dále, pokud pro účast v nich splňují předepsané podmínky.

Jednotlivé posádky dámské

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné dámské posádky. Žádná z členek posádky nesmí být v průběhu ISRV vystřídána jinou osobou, která není do příslušného automobilu přihlášena. Jednotlivé posádky se mohou sloučit do týmů sestávajících ze tří automobilů a přihlásit se do některého z týmů uvedených dále, pokud pro účast v nich splňují předepsané podmínky.

Zkrácená účast posádek

Jednotlivé posádky pánské, smíšené nebo dámské dle svého uvážení se mohou zúčastnit jenom jedné ze čtyř etap celkové soutěžní jízdy ISRV. Tuto vybranou etapu uvedou v přihlášce. Takováto účast je zpoplatněna nižším vkladem, jak je uveden dále. Přejímka pro účast na vybranou etapu se koná vždy předcházející den, jak je uvedeno dále. Posádky startující jen v jedné z etap se mohou přihlásit i do některého z týmů, ale výsledky takovéto  jednotlivé posádky ani jejího týmu není možné započítávat do závěrečného hodnocení.

Týmy klubové

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné posádky sdružené do společného klubového týmu, který sestává ze tří jednotlivých posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek musejí mít shodnou státní příslušnost a musejí být přihlášeni za stejný klub. Jednotlivé posádky klubového týmu mohou startovat na automobilech různých značek, typů a pocházejících z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Týmy měst

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit posádky sdružené do společného týmu, který reprezentuje jedno společné město. Takový tým sestává ze tří jednotlivých dvoučlenných posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek nemusejí mít stálé bydliště v dotyčném městě a mohou mít i rozdílnou státní příslušnost. Jednotlivé posádky městského týmu mohou startovat na automobilech různých značek, typů a pocházejících z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Týmy národní

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné posádky sdružené do společného národního týmu, jediného za každý stát, který sestává ze tří jednotlivých posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek musejí mít shodnou státní příslušnost, ale jednotliví členové týmu mohou být přihlášeni za rozdílné kluby.Jednotlivé posádky národního týmu mohou startovat na automobilech různých značek, typů a pocházejících z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Týmy značkové

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné posádky sdružené do společného značkového týmu, který sestává ze tří jednotlivých posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek mohou mít rozdílnou státní příslušnost a jednotliví členové týmu mohou být přihlášeni za rozdílné kluby. Jednotlivé posádky značkového týmu musejí startovat na automobilech stejné značky, které ale nemusejí být stejného typu a mohou pocházet z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Týmy ex-továrních jezdců

Pro účast v týmech ex-továrních jezdců (spolujezdců) v zásadě platí stejná pravidla jako pro účast v předcházejících týmech značkových. Rozdíl pro přihlášení k účasti v týmech ex-továrních jezdců však spočívá v podmínce, že alespoň jeden z členů nyní utvořené posádky musel v letech 1960 až 1974 při nějakém mezinárodním podniku startovat za některý tovární tým automobilového výrobce. Při tom platí, že bez ohledu na tehdejší členství v továrním týmu nějaké značky nyní složená posádka může startovat s automobilem značky jiné. Všechny tři posádky jednoho týmu ex-továrních jezdců však musejí startovat na automobilech téže značky, které ale nemusejí být stejného typu a mohou pocházet z libovolných výrobních států i rozdílných období. Jezdec, u něhož není všeobecně známo, že někdy startoval za některý oficiální tovární tým výrobce automobilů, musí toto doložit kopií dobového písemného dokladu, který přiloží k přihlášce. Druhou možností je, že mu toto písemně potvrdí některý všeobecně známý ex-tovární jezdec. 

Týmy sponzorů

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné posádky sdružené do společného týmu téhož sponzora, který sestává ze tří jednotlivých posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek mohou mít rozdílnou státní příslušnost. Základní podmínkou však je, že alespoň jeden z členů každé posádky je profesně činný ve firmě, která se podílí na sponzorství ISRV. Jednotlivé posádky téhož týmu sponzorů mohou startovat na automobilech rozdílných značek, které také mohou pocházet z libovolných výrobních států i rozdílných období v rámci ISRV.

Týmy redakcí sdělovacích prostředků

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné posádky sdružené do společného týmu téže redakce, který sestává ze tří jednotlivých posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek mohou mít rozdílnou státní příslušnost. Základní podmínkou však je, že alespoň jeden z členů každé posádky je profesně činný v některé redakci deníku, časopisu, rozhlasové či televizní stanice apod., za níž se účastní. Jednotlivé posádky téhož redakčního týmu mohou startovat na automobilech rozdílných značek, které také mohou pocházet z libovolných výrobních států i rozdílných období v rámci ISRV.

Označení posádek

Každý člen posádky, který se zúčastní ISRV, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou, kterou obdrží při přejímce.

Označení týmů

Každý automobil některého z přihlášených týmů bude napříč v horní části čelního skla označen samolepicí folií v barvách, se znakem a nápisem odpovídajícím danému týmu. Například u týmů měst: TEAM LIBEREC, TEAM MĚLNÍK, u týmů značkových: TEAM TATRA, TEAM PORSCHE a podobně. V případě, že by se utvořilo více týmů stejného zaměření a názvu, budou rozlišeny doplněním římských číslic.

Minimální účast posádek

Jestliže do 2. uzávěrky se pořadateli nepřihlásí alespoň 50 posádek, má právo jízdu ISRV odvolat.

 

15. STARTUJÍCÍ AUTOMOBILY

AUTOMOBILY PŘIPUŠTĚNÉ

K soutěžní jízdě ISRV budou připuštěny výhradně automobily značek a typů, které startovaly v některém z ročníků původní Rallye Vltava v letech 1960 až 1974. Jejich přehled dle abecedního pořádku výrobních značek je uveden dále. Automobily musí mít povolení k provozu podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Automobil uvnitř vybavený trubkovou ochrannou konstrukcí musí mít v každém případě sportovní testaci FIA, které odpovídá jen registrační značka „R“. Celkově se jedná o automobily těchto provedení:

Sériový automobil s běžnou registrační značkou, dle kraje bydliště majitele (bílý podklad, černé písmo), s Technickým průkazem a Osvědčením o technickém průkazu. Soutěžící k takovému automobilu pořadateli předloží Technický průkaz (tzv. „velký technický průkaz“) po technické prohlídce STK, platné pro rok 2016. U takového sériového automobilu se důrazně doporučuje vybavení ručním hasicím přístrojem.

Sériový automobil s „veteránskou“ registrační značkou „V“ (bílý podklad, zelené písmo), s dokumenty dle veteránského testování FIVA. Soutěžící k takovému automobilu pořadateli předloží platný doklad FIVA o technickém testování platném pro rok 2016. U takového sériového automobilu se důrazně doporučuje vybavení ručním hasicím přístrojem.

Upravený automobil s „rallyovou“ registrační značkou „R“ (bílý podklad, zelené písmo), s dokumenty dle sportovního testování FIA v provedení pro Rally historických automobilů. Soutěžící k takovému automobilu pořadateli předloží platný doklad FIA o technickém testování platném pro rok 2016.

Upravený automobil s „rallyovou“ registrační značkou „R“ (bílý podklad, zelené písmo), s dokumenty dle sportovního testování FIA v provedení pro Rally legend. Soutěžící k takovému automobilu pořadateli předloží platný doklad FIA o technickém testování platném pro rok 2016.

Stav automobilů musí být 100% už na první pohled, jak jej dodávala výrobní automobilka. To znamená, že v žádném případě nebudou připuštěny automobily opravené nedbale, použitím nepůvodních dílů, špatně udržované, nekvalitně nebo obzvlášť výstředně lakované, z technického hlediska nebudící důvěru bezpečného provozování apod. Všechny takové automobily budou při technické přejímce jednoznačně odmítnuty, byť by jejich posádka přijela na ISRV z velké vzdálenosti! 

PŮVODNÍ ZAŘAZENÍ AUTOMOBILŮ

Mohou být použity cestovní a sportovní automobily v podobách odpovídajících tehdejším mezinárodním sportovním řádům FIA z let 1957 až 1974 (tj. zpočátku dle Přílohy A nebo pozdějších Příloh J). Značky a typy automobilů, které pocházejí z období před zavedením prvních homologací FIA (vyrobené před 1. 1. 1957) mohou startovat, pokud odpovídají následujícím odstavcům. Pro jednotlivá období dle roku výroby daného automobilu to znamená:

Automobily dle Přílohy A – FIA, platné od 1. 1. 1957 do 28. 2. 1959

Kategorie A, Skupina 1 (A1) – Cestovní automobily – sériové, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie A, Skupina 2 (A2) – Cestovní automobily – upravené, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie A, Skupina 3 (A3) – Cestovní automobily – speciální, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 4 (B4) – Cestovní automobily sportovní – sériové, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 5 (B5) – Cestovní automobily sportovní – upravené, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 6 (B6) – Cestovní automobily sportovní – speciální, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Automobily dle Přílohy J – FIA, platné od 1. 3. 1959 do 31. 12. 1965

Kategorie A, Skupina 1 (A1) – Cestovní automobily – sériové, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie A, Skupina 2 (A2) – Cestovní automobily – upravené, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 3 (B3) – Cestovní automobily sportovní – sériové, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 4 (B4) – Cestovní automobily sportovní – upravené, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Automobily dle Přílohy J – FIA, platné od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1971

Kategorie A, Skupina 1 (A1) – Cestovní automobily – sériové, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie A, Skupina 2 (A2) – Cestovní automobily – upravené, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 5 (B5) – Cestovní a sportovní automobily – speciální, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Automobily dle Přílohy J – FIA, platné od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1974

Kategorie A, Skupina 1 (A1) – Cestovní automobily – sériové, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie A, Skupina 2 (A2) – Cestovní automobily – upravené, dále rozdělené do objemových tříd:

do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Kategorie B, Skupina 5 (B5) – Cestovní a sportovní automobily – speciální, dále rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

 

16. ROZDĚLENÍ AUTOMOBILŮ PŘI ISRV

Nepřihlásí-li se do některé objemové třídy alespoň 5 posádek, bude tato třída sloučena s nejbližší vyšší objemovou třídou.

Automobily dle Přílohy J – FIA, platné v letech 1960 až 1965

Cestovní a sportovní automobily podle data výroby v uvedeném období, bez rozdílu původních zařazení do Kategorií a Skupin (např. A1, A2, B3, B4 apod.), dále rozdělené jen do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Automobily dle Přílohy J – FIA, platné v letech 1966 až 1971

Cestovní a sportovní automobily podle data výroby v uvedeném období, bez rozdílu původních Kategorií a Skupin (např. A1, A2, B3, B4 apod.), dále rozdělené jen do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3. 

Automobily dle Přílohy J – FIA, platné v letech 1972 až 1974

Cestovní a sportovní automobily podle data výroby v uvedeném období, bez rozdílu původních Kategorií a Skupin (např. A1, A2, B3, B4 apod.), dále rozdělené jen do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3 

17.PŘEHLED ZNAČEK A TYPŮ AUTOMOBILŮ PŘIPUŠTĚNÝCH K ISRV

Přehled je vypracován dle abecedního pořádku výrobních značek, bez ohledu na typovou posloupnost výrobce a roky výroby uvedených automobilů. Jedná se o vozidla, která se někdy zúčastnila Rallye Vltava v letech 1960 až 1974.

Po zkušenostech z organizování ISRV 2015 nyní upřesňujeme, že se jedná o přehled orientační. V zásadě platí, že automobil přihlašovaný k ISRV 2016 se má shodovat s automobily uvedenými v seznamu zejména z hlediska podoby karosérie.

Například je tak umožněna účast všem automobilům Ford Escort z generace Mk I, ačkoliv jsou jiných typových označení, než jsou pouhé 3 typy uvedené dále. Totéž samozřejmě platí i o jiných značkách automobilů.

 

AERO–MINOR

616 cm3

ALFA ROMEO

Giulia TI

Giulia 1300 TI

Giulia 1600 Spider

GTA Junior

Giulia Sprint GT Veloce

2000 GT Veloce

ALPINE

Renault A 110–1300 S

Renault A 110–1600 S

Renault A 110–1800

AUSTIN

Mini Cooper

Cooper S 1275

Healey 3000 Mk III

AUTO-UNION (AUDI)

DKW F 12 S

Audi 100

BMW

Coupé 700 Sport

2002 Ti

2002 Tii

1500

1600–2

1600 Ti

1800 Ti

2000

CITROËN

GS 1220, GX série GB

Citroën–Maserati SM / SB

DATSUN

(viz NISSAN)

FIAT

600 

600 D

Abarth 850 TC (karosérie 600 D)

Abarth 1000 Berlina (karosérie 600 D)

850 Coupé

850 Sport Coupé

1100

1500

124 Special T

127

128 Berlina

128 Coupé S 1100 (SL 1100)

128 Coupé SL 1300

FORD

Anglia 100 E

Taunus 17 M S/P3

Consul Cortina GT

Lotus Cortina Mk I

Lotus Cortina Mk II

Escort Sport

Escort Mexico

Escort Twin Cam

Capri 1,5 GT V4

Capri 2000

Capri 2,0 V6

Capri 2600 RS

GLAS

1204 TS

1304 TS

HILLMAN

Minx Saloon Series II

Minx Series III B

CHEVROLET

Corvette Sting Ray Coupé (1963 – 1967)

IFA

F-9

LANCIA

Flavia Coupé 1800 HF

Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF

Fulvia Coupé Rallye 1,6 HF

MAZDA

Capella RX 2

MORRIS

Cooper S

Cooper S 1275 

MOSKVIČ

407 

408

412

NISSAN

Datsun 1600 SSS

NSU

Prinz 4

Sport–Prinz

1000 TTS

TT 1200

OPEL

Rekord (P1)

Rekord 1900

Rekord–Coupé S

Kadett (993 cm3)

Kadett (1 078 cm3)

Kadett–Coupé (B)

Rallye–Kadett S

Rallye–Kadett LS 1900

Rallye–Kadett Sprint 1900

Commodore Coupé

Ascona 1600

Ascona 1900

Manta 1600

Manta 1900

Ascona 1900 SR

Ascona 1900 SR Automatic

PEUGEOT

204 GL

304 S Berline

404 Berline

504 TI

POLSKI FIAT

125 P–1500

PORSCHE

356–1600 Super

911

911 L

911 S

911 T

912

Carrera RS 

RENAULT

4 CV

5 CV Dauphine

R 8

R 8 S

R 8 Gordini 1100

R 8 Gordini 1300

R 12 Gordini

ROVER

2000

2000 TC

SAAB

96

96 Sport

96, model 1965

96 Sport, model 1965

Monte Carlo 850

V4 Sedan

Sonett V4

SIMCA

Aronde

Aronde Montlhéry

1000 GL

1100 Special HA

1500 TA

STEYR-PUCH

500 D (DL)

650 TR II

SYRENA

103

ŠKODA

1101 (1102)

1101 P

1200 (1201)

1200 STW (1201 STW)

1202 STW

440

445

450

440 / Octavia

Octavia

Octavia Super

Octavia Combi

Octavia Touring Sport

Octavia TS 1200

Felicia

Felicia Super

1000 MB

1000 MBX

1000 MBG

1100 MB

100 L

110 L

110 L Rallye

110 LS

110 R Coupé

120 S Rallye

TATRA

600 Tatraplan

600–V8 Tatraplan

603

2–603

2–603 GT

TOYOTA

Celica 1600 TA 20K

TRABANT

P 60

601

TRIUMPH

Spitfire Mk I

Spitfire Mk II

VAUXHALL

Viva GT

VOLGA

M–21K

M–21M

VOLVO

122

122 S (1 778 cm3)

122 S (1 996 cm3)

142 S

144 S

544 Sport

VW

1200

1302 S

1500

1600 TL

WARTBURG

900

900 Coupé

900 Sport

1000, typ 311

1000, typ 312

353

18. OZNAČENÍ  STARTUJÍCÍCH AUTOMOBILŮ

Panely na soutěžní automobily (velká startovní čísla)

Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 40 x 50 cm (výška x šířka). Tato startovní čísla budou umístěna vždy po jednom, vně na dveřích jezdce a na dveřích spolujezdce. Startovní čísla budou obsahovat znaky sponzorů a znak Rallye Vltava s nápisem:

2016 IDEÁLNÍ STOPOU RALLYE VLTAVA
LOUIS ALEXANDRE CHIRON MEMORIAL

 
Tabulky na soutěžní automobily (malá startovní čísla)

Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka), graficky podobných tabulkám Rallye Vltava z roku 1965. Tyto kromě startovního čísla budou nově obsahovat i znaky a nápisy ISRV shodné se startovními čísly na dveřích. Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu. Uvedenou dvojici startovních čísel a dvě plastové tabulky posádky obdrží při formální přejímce. V této souvislosti připomínáme jednotlivým posádkám, aby se na připevnění těchto tabulek předem vybavily širší průhlednou samolepicí páskou.

19. REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Při ISRV je soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu pod podmínkou, že:

- Je povolena národními zákony a předpisy FIA.

- Není urážející nebo pohoršující.

- Nemá politický nebo náboženský charakter.

- Respektuje pravidla o startovních číslech.

- Nebrání posádce ve výhledu z oken.

20. DOPROVODNÉ AUTOMOBILY

Početné omezení

Ke každému automobilu, který se účastní soutěžní jízdy ISRV, je pořadatelem povolen pouze jeden doprovodný automobil, který však posádka ISRV musí objednat v řádné přihlášce, včetně uvedení jmen členů doprovodu. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky v ISRV, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů. Proto je třeba v přihlášce objednat doprovodný automobil s posádkou a připlatit uvedenou částku, sloužící ke krytí jejího ubytování a občerstvení v průběhu ISRV. S ohledem na kapacity navštěvovaných kulturních a stravovacích zařízení v průběhu ISRV, pořadatel počítá s osazením jednoho doprovodného automobilu nejvýše dvěma osobami, ačkoliv nikomu nemůže nařizovat, kolik osob se v něm skutečně bude přepravovat.

Tabulky na doprovodné automobily (označené S – čili Servis)

Každý doprovodný automobil bude povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka), graficky shodných s tabulkami pro soutěžní automobily ISRV 2016. Tyto však budou obsahovat označení S, vyjadřující Servis. Uvedenou dvojici plastových tabulek s označením S osobně obdrží jenom příslušná posádka, při formální přejímce.

Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu. Po praktických zkušenostech z roku 2015 zároveň doporučujeme tyto tabulky umístit na skla z vnitřku vozidla, neb bývají oblíbeným terčem nenechavců při parkování. Za tím účelem znovu připomínáme jednotlivým posádkám, aby se na připevnění těchto tabulek předem vybavily širší průhlednou samolepicí páskou.

21. Servis bez omezení

Servis je definován jako neomezená práce na soutěžním vozidle. Při ISRV 2016 není servis omezen jenom na Servisní zóny a může být prováděn kdekoli běžně na trati.

22. Přidělování startovních čísel

Startovní čísla nebudou přidělována průběžně v pořadí doručovaných přihlášek, ale až po 2. uzávěrce. Poté budou přidělována dle následující posloupnosti:

Rok výroby automobilu

Zdvihový objem motoru

Kategorie a Skupiny podle FIA v daném období – od sériových, přes upravené, po speciální automobily.  

 

22. PŘEJÍMKA

Při administrativní přejímce bude kontrolováno:

Přihláška potvrzená pořadatelem

Řidičský průkaz prvního člena posádky (pokud bude automobil řídit jen on)

Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu

Doklad o povinném ručení k danému automobilu (Zelená karta)

Vztah posádky k danému automobilu

 

Přejímka pro celou soutěžní jízdu ISRV (všechny 4 etapy)

Technická přejímka automobilů se koná ve čtvrtek 30. 6. 2016, od 10:00 do 11:00 hodin v Liberci, na Husově třídě.

Ve výjimečných případech, jenom po předběžné telefonické dohodě, je možno provést Technickou přejímku v pátek 1. 7. 2016, od 06:00 hodin na stejném místě.

Přejímka pro přihlášené jen do I. etapy ISRV

Technická přejímka automobilů se koná ve čtvrtek 30. 6. 2016, od 10:00 do 11:00 hodin, v Liberci, na Husově třídě 

Přejímka pro přihlášené jen do II. etapy ISRV

Technická přejímka automobilů se koná v pátek 1. 7. 2016, od 17:00 do 18:00 hodin v Praze, v místě určeném dodatečně.

Přejímka pro přihlášené jen do III. etapy nebo do IV. etapy ISRV

Technická přejímka automobilů se koná v sobotu 2. 7. 2016, od 16:00 do 17:00 hodin v Hluboké nad Vltavou, v místě určeném dodatečně.

Při technické přejímce bude kontrolováno:

Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu

Zjevný stav brzdového systému

Zjevný stav palivového systému

Zjevný stav pneumatik

Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů

Přilby obou členů posádky, odpovídající velikostmi a schválené alespoň pro běžný silniční provoz motorových vozidel

Posádka, která se bez telefonické omluvy nedostaví k některé z přejímek nejdéle do 60 minut po uvedených hodinách, nebude převzata a její účastnický poplatek propadá.

 

23. UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ

Při jízdě ISRV nebude užito systému uzavřených parkovišť (UP).

 

24. START DO  ISRV

Vozidla budou startována s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po 1 minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude penalizována.

25. PŘEDPISY PRO  ISRV

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami. Při mimořádné události, kdy na trati nastanou nepředvídaná hromadná zdržení delší než 5 minut, může ředitelství ISRV časovou ztrátu neutralizovat za předpokladu, že je příhodou postiženo několik posádek a všechny tuto okolnost oznámí v nejbližší časové kontrole.

26. ČASOVÉ KONTROLY

Soutěžní jízda ISRV je zaměřena na schopnost posádek dodržovat časy, které jsou pro ni předepsány v jednotlivých časových kontrolách.

Časové údaje budou do jízdních výkazů zaznamenávány mechanicky nebo ručním zápisem. Čas udaný časoměřičem v kontrole musí být přijat za správný a není proti němu odvolání.

Časové kontroly budou zřízeny v různých místech zvolených pořadatelem a označeny způsobem obvyklým při automobilových soutěžích – tabulemi s předepsaným symbolem.

Posádka, která se přiblíží k časové kontrole, zastaví u tabule se žlutým návěstím před kontrolou, ve svých záznamech si ověří svůj čas potřebný pro příjezd ke stanovišti časové kontroly, porovná si jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku časové kontroly a teprve v pravý čas najede ke stolku označeného tabulí s červeným návěstím, kde jí bude do předloženého jízdního výkazu zaznamenán čas, potvrzený podpisem a razítkem dané kontroly. Poté posádka neprodleně opustí celý prostor vymezený pro časovou kontrolu, který je ukončen tabulí s návěstím barvy béžové. V celém tomto prostoru pro časovou kontrolu je zakázáno cokoliv provádět na automobilu.

Jestliže některá posádka projede časovou kontrolou, aniž si tam dala potvrdit kontrolní výkaz, bude bodově postižena. Jízdní výkazy posádky musí odevzdat v poslední časové kontrole každé etapy.

Předčasný příjezd do časové kontroly se trestá 60 body za každou minutu, bez tolerance. Výjimku tvoří pouze poslední časová kontrola v cíli každé etapy, do které je povolen předčasný příjezd.

Pozdní příjezd do časové kontroly se trestá 60 body za každou minutu zpoždění, bez tolerance. Zpožděná posádka bude dále pokračovat ve svém novém čase.

Posádka, která přijede do kterékoliv časové kontroly s celkovým zpožděním větším než 60 minut, bude vyloučena z klasifikace, avšak může se dále účastnit soutěžní jízdy. 

Ztráta jízdního výkazu se trestá vyloučením z klasifikace, avšak posádka se může dále účastnit soutěžní jízdy.

 

27. TAJNÉ PRŮJEZDNÍ KONTROLY

Na trase ISRV se bude nacházet několik tajných průjezdních kontrol, které budou označeny příslušnými tabulemi. Pokud posádka neprojede některou z těchto průjezdních kontrol, bude vyloučena z klasifikace, avšak může se dále účastnit soutěžní jízdy.

 

28. ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKY

Soutěžní jízda ISRV spočívá v absolvování předepsané trati a zvláštních zkoušek. Posádka, která se přiblíží k místu konání, zastaví u tabule s nápisem START, nechá si potvrdit čas a vyčká pokynů startéra. Startér nejprve dvojitým rozevřením své dlaně prsty naznačí 10 vteřin ( tj. 2 x 5 vteřin) do startu, potom jen jedním rozevřením dlaně naznačí 5 vteřin do startu a následně skrývá postupně prsty ve smyslu 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 (odmávne), čímž je posádka odstartována. Po projetí vyznačeného úseku zastaví u tabule s nápisem CÍL, kde si nechá zapsat dosažený čas a neprodleně z místa odjede plnit další úkoly. 

 

29. Body, tresty a celkové hodnocení 

Určení konečného pořadí jednotlivé posádky:

Nejlépe se umístí posádka, která celkově dosáhne nejnižšího počtu bodů. Při rovnosti bodů bude považována za lepší posádka s lepšími výsledky ze zvláštních zkoušek, popřípadě posádka startující na automobilu s menším zdvihovým objemem motoru.

Určení konečného pořadí týmu:

Nejlépe se umístí tým, jehož všechny tři posádky absolvují celou soutěžní jízdu a součet bodů jejich jednotlivých posádek dosáhne nejnižšího počtu. Při rovnosti bodů bude považován za lepší takový tým, jehož jednotlivé posádky dosáhnou lepších výsledků ve zvláštních zkouškách, popřípadě pojedou na automobilech s menšími zdvihovými objemy motorů.

Měrné jednotky:

Čas pro příjezd na start a do časových kontrol se měří s přesností na celé minuty. Čas všech zvláštních zkoušek se měří s přesností na vteřiny, které se jednoduše převádějí na body. Čili 1 vteřina = 1 bod

Penalizační body:

Pozdní příjezd k přejímce                                                                                                     = 60 bodů

Pozdní příjezd na start                                                                                                         = 60 bodů

Předčasný nebo pozdní příjezd do časové kontroly                                                                      = 60 bodů

Úseky stejných průměrných rychlostí, odchylka (+ nebo –) za každou 1 minutu                                 = 60 bodů

Úseky stupňovaných rychlostí, odchylka (+ nebo –) za každou 1 minutu                                          = 60 bodů

Zvláštní jízdní zkoušky ZABO, přejetí Stop-čáry                                                                         = 60 bodů 

Zvláštní jízdní zkoušky ZABO, kontakt s 1 kuželem                                                                     = 60 bodů 

 

Příjezd do časové kontroly z opačné strany                                                                                = 180 bodů

Příjezd do průjezdní kontroly z opačné strany                                                                             = 180 bodů

Příjezd do tajné průjezdní kontroly z opačné strany                                                                      = 180 bodů

 

Zpoždění v časové kontrole přesahující 60 minut                                                         = vyloučení z klasifikace

Neprojetí časové kontroly                                                                                      = vyloučení z klasifikace

Neprojetí průjezdní kontroly                                                                                   = vyloučení z klasifikace

Neprojetí tajné průjezdní kontroly                                                                             = vyloučení z klasifikace

 

30. POHONNÉ HMOTY

Pro ISRV neplatí žádná omezení ohledně používání paliva. Automaticky se předpokládá, že každá posádka bude využívat obchodního paliva, prodávaného běžně u čerpadel.

 

31. CIZÍ POMOC

Každý automobil ISRV se musí po celé předepsané trati pohybovat vlastní silou. To znamená, že nesmí být tažen nebo tlačen jiným vozidlem nebo na něm nesmí být vezen. Výjimku může povolit pouze ředitel ISRV. Jinak pro jízdu ISRV neplatí žádná omezení pomoci ze strany další osoby. V případě, že u některého automobilu dojde k neopravitelné poruše nebo k havárii, jeho posádka takovou situaci co nejdříve ohlásí řediteli ISRV.

 

32. ČESTNÁ CENA

LOUIS ALEXANDRE CHIRON – PATRON RALLYE VLTAVA

Čestnou cenu Louis Alexandre Chiron – patron Rallye Vltava obdrží významné osobnosti autosportu dle uvážení pořadatele ISRV. Jedná se o výtvarné dílo z tradičního českého křišťálového skla, zdobené zlatem a ryze českými polodrahokamy – Vltavíny.  

 

33. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky

Jízda ISRV se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100% stavu nesnadno udržovaných historických automobilů.

 

Itineráře

Itineráře ISRV budou celkem čtyři, zvlášť pro každou etapu. Budou se vždy vydávat až před startem do každé etapy. Spolu s itineráři posádky obdrží i případné ostatní pomůcky potřebné pro příslušnou etapu.

 

Prováděcí ustanovení

Pro případné vyjasnění nebo doplnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží před zahájením nebo v průběhu ISRV.

 

Případná vyšší moc

Pro případ vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo pořádání ISRV odložit nebo zrušit.

 

34. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Upozornění na autorská práva © (copyright)

Hlavní pořadatel ISRV upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou bez písemného svolení jejich autorů nebo hlavního pořadatele ISRV.


Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration)

Hlavní pořadatel ISRV upozorňuje, že znak Rallye Vltava, název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou.

Upozornění na státní svátky

Pořadatelé upozorňují zahraniční účastníky, že v úterý 5. 7. 2016 a ve středu 6. 7. 2016 se v celé České republice konají státní svátky, kdy jsou uzavřeny úřady, banky a některé obchody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Vltava
© 2022 Rallye Vltava - Since 1960
Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign